Artikel i Stockholmdirekt

Se artikel i Stockholmdirekt om projektet i Täby där vi borrat energilager och installerar bergvärmepumpar för att värma upp byggnader och fotbollsplanen.  ...