Idag utökades maskinparken med ny borrigg för borrning av energibrunnar och vattenbrunnar. En Comacchio GEO 600.

Nya Comacchio GEO 600

Nya Comacchio under uppbyggnad på fabrik.

Nya Comacchio under uppbyggnad på fabriken.