Byggnation av undercentral och energilager för uppvärmning av byggnader och kontgräsplan.