NIBE 1126

NIBE F1126 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter.

NIBE F1126 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare samt tillbehöret EXC40 (se fliken Tillbehör).

Kontakta din lokala installatör för mer information eller sök installatör här.