NIBE 1145

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla och med vår populära användarvänliga display för enkel styrning. (utan varmvattenberedare).

• Värmefaktor (COP) på upp till 5,15 vid 0/35 °C.
• Högt temperaturområde. – Framledningstemperatur 70 °C – Returledningstemperatur 58 °C
• Displayenhet med stor och tydlig färgskärm (TFT). – Användarvänligt styrsystem. – Ikoner och text för tydlig information om status, temperaturer och inställningar i värmepumpen.
• Temperaturstyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för drifttillfället anpassat flöde.
• Möjlighet att med hjälp av NIBE UplinkTM övervaka komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
• Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.
• Möjlighet att samstyra flera värmepumpar, F1145/F1245/F1345.
• Mjukstart och effektvakt monterade från fabrik.
• Inbyggd elpatron och varmvattenstyrning.
• Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
• Förberedd för (med tillbehör): – Pooluppvärmning (POOL40) för både pool/spa. – Styrning av upp till fyra värmesystem (ECS40/ECS41). – Status och inställningar via NIBE UplinkTM eller med hjälp av SMS (SMS40).
• Separat kapsling för kompressor och cirkulationspumpar ger säkrare service och lägre ljudnivå.
• Enkelt att ta ut kylmodulen.

NIBE™ F1145 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. F1145 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekälla kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Med en mellanliggande värmeväxlare kan även grundvatten kan användas som värmekälla.

F1145 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. F1145 har en inbyggd 7-stegs elkassett på 7 kW kopplas automatiskt in vid behov (omkopplingsbar till 4-stegs elkassett på 9 kW). F1145 är även förberedd för styrning av olje-/fjärrvärme- /gaspanna.