NIBE 1155

En bergvärmepump som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel.
Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. (utan varmvattenberedare).

• Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.
• Mjukvarustyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för driftfallet anpassat flöde.
• Minimala driftskostnader, kompressorn varvar upp/ner efter rådande värmebehov.
• Högt temperaturområde. – Framledningstemperatur 65 °C – Returledningstemperatur 58 °C
• Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
• Förberedd för pooluppvärmning för både pool och spa och styrning av upp till fyra värmesystem (tillbehör krävs).
• Möjlighet att med hjälp av NIBE Uplink styra komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
• Enkelt att ta ut kylmodulen.

NIBE F1155 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus.

Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv. Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om.

Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme En inbyggd elkassett på kopplas automatiskt in vid behov.

F1155 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.