NIBE 1255

En heltäckande bergvärmepump som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel.
Den har en integrerad varmvattenberedare – och marknadens bästa årsvärmefaktor!

• Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.
• Mjukvarustyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för driftfallet anpassat flöde.
• Minimala driftskostnader, kompressorn varvar upp/ner efter rådande värmebehov.
• Högt temperaturområde. – Framledningstemperatur 65 °C – Returledningstemperatur 58 °C
• Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
• Möjlighet att med hjälp av NIBE Uplink styra komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
• Enkelt att ta ut kylmodulen.

NIBE F1255 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv.

Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om.

Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme En inbyggd elkassett kopplas automatiskt in vid behov.

F1255 är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster. F1255 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.