NIBE F110

Värmepump som ger varmvatten, ventilation och återvinning. Lämplig för hus uppvärmda med elradiatorer.
F110 ingår i en ny generation värmepumpar som tagits fram för att på effektivaste sätt förse ditt hus med billigt och miljövänligt varmvatten.

Med lågenergifläkt, integrerad varmvattenberedare, elpatron och styrsystem fås en driftsäker och ekonomisk varmvattenproduktion.

F110 är utrustad med en reglerdator för att ge dig bra komfort, god ekonomi och säker drift. Information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på den tydliga displayen.