NIBE F2300

Värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen för nordiskt klimat.
NIBE™ F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2300 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem.

• Effektiv scrollkompressor som kan arbeta ner till -25 °C.
• Kompressorn har EVI-teknik, vilket innebär förbättrad prestanda vid både kall respektive varm väderlek.
• Tillverkas i två storlekar: 14 och 20 kW.
• Högt temperaturområde – Framledningstemperatur max 65 °C (ner till -10 °C) linjärt till 63 °C (från -10 °C till -25 °C) – Returledningstemperatur max 55 °C
• Automatisk kapacitetsreglering av fläkt (2-steg) och kompressor.
• Inbyggt kondensvattentråg som förhindrar isbildning tillsammans med tillbehöret kondensvattenrör KVR 10.
• Inbyggd intelligent styrning för optimal kontroll av värmepumpen. På en startsignal från NIBE innemodul eller termostat startas F2300.
• Material med lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden.
• F2300 kan även användas tillsammans med de flesta elpannor, oljepannor eller motsvarande.
• Styrningen av F2300 kan ske från en speciellt framtagen reglerenhet, SMO 40. Denna kopplar in och ur tillsatsvärmen och styr växlingen mellan rumsuppvärmning och varmvattenberedning.
• F2300 kan även dockas till inomhusmodulen VVM 500 (tillbehör). VVM 500 innehåller styrning samt består av varmvattenberedare och tillsatsvärme i form av elpanna. F2300 tillsammans med VVM 500 utgör en komplett värmeanläggning.