NIBE 1255

En heltäckande bergvärmepump som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel.
Den har en integrerad varmvattenberedare – och marknadens bästa årsvärmefaktor!

• Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.
• Mjukvarustyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för driftfallet anpassat flöde.
• Minimala driftskostnader, kompressorn varvar upp/ner efter rådande värmebehov.
• Högt temperaturområde. – Framledningstemperatur 65 °C – Returledningstemperatur 58 °C
• Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
• Möjlighet att med hjälp av NIBE Uplink styra komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
• Enkelt att ta ut kylmodulen.

NIBE F1255 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv.

Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om.

Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme En inbyggd elkassett kopplas automatiskt in vid behov.

F1255 är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster. F1255 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

NIBE 1155

En bergvärmepump som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel.
Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. (utan varmvattenberedare).

• Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.
• Mjukvarustyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för driftfallet anpassat flöde.
• Minimala driftskostnader, kompressorn varvar upp/ner efter rådande värmebehov.
• Högt temperaturområde. – Framledningstemperatur 65 °C – Returledningstemperatur 58 °C
• Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
• Förberedd för pooluppvärmning för både pool och spa och styrning av upp till fyra värmesystem (tillbehör krävs).
• Möjlighet att med hjälp av NIBE Uplink styra komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
• Enkelt att ta ut kylmodulen.

NIBE F1155 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus.

Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv. Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om.

Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme En inbyggd elkassett på kopplas automatiskt in vid behov.

F1155 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

NIBE 1245

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla och med vår populära användarvänliga display för enkel styrning.

• Värmefaktor (COP) på upp till 5,15 vid 0/35 °C.
• Högt temperaturområde. – Framledningstemperatur 70 °C – Returledningstemperatur 58 °C
• Displayenhet med stor och tydlig färgskärm (TFT). – Användarvänligt styrsystem. – Ikoner och text för tydlig information om status, temperaturer och inställningar i värmepumpen.
• Temperaturstyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för drifttillfället anpassat flöde.
• Möjlighet att med hjälp av NIBE UplinkTM övervaka komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
• Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.
• Möjlighet att samstyra flera värmepumpar, F1145/F1245/F1345.
• Mjukstart och effektvakt monterade från fabrik.
• Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
• Förberedd för (med tillbehör): – Pooluppvärmning (POOL40) för både pool/spa. – Styrning av upp till fyra värmesystem (ECS40/ECS41). – Status och inställningar via SMS (SMS40).
• Separat kapsling för kompressor och cirkulationspumpar ger säkrare service och lägre ljudnivå.
• Enkelt att ta ut kylmodulen.

NIBE™ F1245 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekälla kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Med en mellanliggande värmeväxlare kan även grundvatten kan användas som värmekälla.

F1245 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme.

F1245 är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster. En inbyggd 7-stegs elkassett på 7 kW kopplas automatiskt in vid behov (omkopplingsbar till 4-stegs elkassett på 9 kW).

NIBE 1145

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla och med vår populära användarvänliga display för enkel styrning. (utan varmvattenberedare).

• Värmefaktor (COP) på upp till 5,15 vid 0/35 °C.
• Högt temperaturområde. – Framledningstemperatur 70 °C – Returledningstemperatur 58 °C
• Displayenhet med stor och tydlig färgskärm (TFT). – Användarvänligt styrsystem. – Ikoner och text för tydlig information om status, temperaturer och inställningar i värmepumpen.
• Temperaturstyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för drifttillfället anpassat flöde.
• Möjlighet att med hjälp av NIBE UplinkTM övervaka komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
• Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.
• Möjlighet att samstyra flera värmepumpar, F1145/F1245/F1345.
• Mjukstart och effektvakt monterade från fabrik.
• Inbyggd elpatron och varmvattenstyrning.
• Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
• Förberedd för (med tillbehör): – Pooluppvärmning (POOL40) för både pool/spa. – Styrning av upp till fyra värmesystem (ECS40/ECS41). – Status och inställningar via NIBE UplinkTM eller med hjälp av SMS (SMS40).
• Separat kapsling för kompressor och cirkulationspumpar ger säkrare service och lägre ljudnivå.
• Enkelt att ta ut kylmodulen.

NIBE™ F1145 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. F1145 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekälla kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Med en mellanliggande värmeväxlare kan även grundvatten kan användas som värmekälla.

F1145 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. F1145 har en inbyggd 7-stegs elkassett på 7 kW kopplas automatiskt in vid behov (omkopplingsbar till 4-stegs elkassett på 9 kW). F1145 är även förberedd för styrning av olje-/fjärrvärme- /gaspanna.

NIBE 1226

Värmepump med inbyggd varmvattenberedare.
NIBE F1226 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets.

Båda cirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas valfritt på höger eller vänster sida. Smutsfilter medlevereras.

NIBE F1226 är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster. En inbyggd 7-stegs elkassett på 7 kW kopplas automatiskt in vid behov (omkopplingsbar till 4-stegs elkassett på 9 kW).

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme.

NIBE F1226 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. En stor bakgrundsbelyst display visar med hjälp av ikoner och text tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen.

NIBE F1226 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

×
  • Begär offert

×
  • Begär offert

×
  • Begär offert

×
  • Begär offert

×
  • Begär offert