Brunnsborrning

Grundvattenrör SGU

Grundvattenrör & Vattenbrunnar

Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU

Vattenbrunn borrad

Vattenbrunn borrad

Seglora kyrka, Skansen