Utbyte av oljepanna till bergvärmepump

 

Tallgården har en yta på ca 3600 kvm och är byggd 1965, en större ombyggnad gjordes 1999.

Projektet avsåg ombyggnad av uppvärmningssystemet på Tallgården Omvårdnadsboende i Grillby strax utanför Enköping. Befintlig uppvärmning med oljepannor, oljetank och elpanna demonteras och ersätts med bergvärmepumpar, energilager, schaktning och återställning.

×

  • Begär offert