Värmepumpskonvertering Räddningsstationen i Bålsta, Håbo kommun

 

Projektet omfattar en ombyggnad av värmeanläggning. Befintlig oljepannanläggning konverteras till ny bergvärmeanläggning och solfångare för varmvatten och återladdning av energilagret. Kombination av bergvärme och solfångare har blivit allt vanligare lösning, i synnerhet för de som förbrukar stora mängder varmvatten året runt.

Lösningen blev en installation av två NIBE F1330 fastighetsvärmepumpar på totalt 90 kW, en 750 liters VPB varmvattenberedare och en extra EKS 500 spetsvarmvattenberedare. Dessutom monterades 40 kvadratmeter IntelliHeat solpaneler på taket som kopplas in via en solackumulatortank. Räddningsstationen består av 7 stycken brandbilar, 1 ambulans, personalutrymmen och en sporthall.

×

  • Begär offert