Energiborrning

 

Det är en god investering att borra för bergvärme, en energibrunn är underhållsfri och har en ca livslängd på 50-100 år. Sverige går mot varmare klimat och att komplettera sin värmeanläggning med bergskyla kan vara klokt.

Viktigt att tänka på är att energibrunnen är dimensionerad efter husets storlek och behov, vi har utbildad och certifierad personal som följer Normbrunn-16. Vi är med och planerar från placering av borrhål, borrning av energibrunn, montering av kollektor och avslutar med markledning innanför husliv där er värmepumpsinstallatör tar vid.

×

  • Begär offert