Hydraulisk tryckning av vattenbrunn

Hydraulisk tryckning av befintlig eller nya vattenbrunnar Vid hydraulisk tryckning spänns en manschett fast i borrhålet. Därefter pressas vatten under högt tryck, 100-150 bar från en tankbil ner genom manschetten. Trycket ökas och minskas flera gånger och nya sprickor bildas och gamla förstoras.

Dessutom spolar vattnet som pumpas ner i brunnen bort sand och partiklar som hindrar vattentillströmningen. Hydraulisk tryckning utförs på några timmar och ger oftast bra resultat i form av ökad vattentillströmning. Efter provpumpning kan man direkt se resultatet. Hydraulisk tryckning kan utföras i både gamla och nyborrade brunnar. Tryckningen utförs av yrkeskunnig personal med lång erfarenhet.

×

  • Begär offert