Frånluftvärmepumpar

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus. Och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energi ur gammal förbrukad luft.

Lite förenklat går det till så här: En fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade.

Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem. Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och på så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme till radiatorsystemet.

Värmepump som ger både värme, varmvatten och ventilation. Utvecklad för att möta dagens hårda Byggregler, även med balanserad ventilation och/eller ihop med annan värmekälla.
NIBE F730 är en värmepump av den nya generationen. Den är utvecklad för att möta de nya hårdare byggreglerna men passar även utmärkt för utbytesmarknaden.
Värmepump som ger värme, varmvatten, ventilation, värmd tilluft och återvinning. Lämplig för hus Mellan 80 – 200 m2.
Värmepump som ger både värme, varmvatten, ventilation och återvinning. Lämplig för hus mellan 80 – 200 m2.
Värmepump som ger varmvatten, ventilation och återvinning. Lämplig för hus uppvärmda med elradiatorer.
×
  • Begär offert