SGU har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov genom att undersöka berg, jor och grundvatten.

Vi fick i uppdrag att borra grundvattenbrunnar för hydrogeologiska undersökningar i Uppland, Gästrikland samt Södermanland.